Heel Haarlem Groen

Stichting Heel Haarlem Groen io komt op voor de belangen van het groen en de natuur in Haarlem en het welzijn van alle Haarlemmers.

Behoud van het bestaande groen en ontwikkeling van nieuw groen in Haarlem staan bovenaan onze agenda.

Bij nieuwe ontwikkelingsplannen en bouwprojecten in de stad wordt amper rekening gehouden met het beschermen van het bestaande groen en bomenkap wordt slecht gecompenseerd.

Haarlem als woon- en leefstad is eigenlijk af. Het plan om onder druk van het ondemocratische platform MRA (Metropool Regio Amsterdam) 10.000 extra woningen te bouwen botst met de mogelijkheden van de stad. Deze nieuwbouw gaat ten koste van de toch al schaarse groene ruimtes.

Bepaal, Bescherm, Behoud

  • Haarlemse burgers moeten bij bestemmings- en bouwplannen zelf kunnen BEPALEN hoe zij hun groene en gezonde leefomgeving vorm willen geven.
  • Het authentieke karakter van de stad willen wij BESCHERMEN en in tact houden.
  • Het schaarse groen dat de stad nog rijk is moet volledig BEHOUDEN blijven.

Heel Haarlem Groen wil hier en nu in actie komen.
Wij staan voor actie, daadkracht, overleg en out of the box ideeën.
Wij zitten niet vastgeklonken aan dogmatische richtlijnen van de grote landelijke partijen.
Wij staan voor dualisme en voor volledige transparantie van bestuur.
De gezondheid van de stad en de kwaliteit van leven staan voor ons voorop.
Wij kijken kritisch naar elke ontwikkeling: is dit wat de burger wil en behoefte aan heeft?
Heel Haarlem Groen is er voor iedere Haarlemmer, rijk, arm, gepensioneerd, student of ondernemer, zonder het stempel van links, rechts, of elitair… Heel de stad!

Oh ja, en we zijn voor een gekozen burgemeester graag

Oprichter Pieter Vonck is Haarlemmer in hart en nieren. Hij heeft zijn sporen verdiend met zijn actie om het Houtmanpad te vrijwaren van asfaltering. Een strijd die hij met zijn stichting voerde tot aan de Raad van State, waarbij de stichting als winnaar uit de strijd kwam. Zo is ook de dreigende kap van 88 bomen op de Westergracht voorkomen.