Pieter Vonck

Pieter Vonck is de nummer 1 op lijst 14 Heel Haarlem Groen

Ik ben een geboren en getogen Haarlemmer, met een schat aan kennis over de stad op vrijwel elk terrein: sport, cultuur, natuur, infrastructuur.

Ik ben politiek actief sinds 2009, eerst voor de SP en kortstondig voor de Actiepartij Haarlem. In deze periode heb ik veel politieke ervaring opgedaan.

Als initiatiefnemer en secretaris van de stichting Behoud Houtmanpad e.o. ben ik de strijd aangegaan met de gemeente Haarlem om asfaltering van het Houtmanpad tegen te gaan.

Hiermee gaf de stichting een stem aan de gebruikers en vrienden van dit rustieke voetpad die het oneens waren met de gemeentelijke plannen. Uiteindelijk heeft het verzet tot aan de ‘Raad van State’ geleid tot het stopzetten van het project.

Deze strijd heeft mij een enorm netwerk opgeleverd, zowel binnen de politiek als bij diverse organisaties en het leverde veel goodwill op onder de Haarlemse bevolking.

De laatste jaren heb ik mij vooral ingezet om de dreigende kap van vele bomen in Haarlem tegen te gaan. Voorbeelden daarvan zijn de acties tegen bomenkap op de Westergracht en de recente, door mij opgestelde petitie, om de voorgenomen kap van bomen aan de Zuid-Schalkwijkerweg te voorkomen en te pleiten voor een betere ontsluiting van deze weg door middel van een brug. Deze acties gingen altijd in samenspraak/werking met de Haarlemse Bomenridders die ik zeer erkentelijk ben.
De asfaltering van de Haarlemse Dreef heb ik ook trachten te voorkomen maar helaas is dat niet gelukt, dat blijft een historische vergissing van de gemeente Haarlem.

Door al deze zaken heb ik een duidelijk beeld gekregen van de gang van zaken in de politiek. Alle vooroordelen die ik had werden bevestigd. Achterkamertjespolitiek is schering en inslag. De raad heeft weinig controle op het ambtelijk apparaat en de wethouders.
Door de verregaande uitbesteding van taken, met name in de zorg en sociale sector, neemt de gemeente geen verantwoording voor de kwaliteit van de uitvoering. De communicatie tussen Spaarnelanden en de gemeente verloopt moeizaam. De gemeente heeft te weinig kennis in huis om de uitvoering te kunnen controleren.

Ik pleit er dan ook voor dat de gemeente de taak van groenbeheer weer in eigen handen neemt.

Ik wil daarbij graag UW stem én UW belangen in de raad vertegenwoordigen.