Nuttige links

Pieter Vonck op Facebook.
Lees hier de berichten van ‘Vonck in Actie’ over de stand van zaken met betrekking tot het groen in Haarlem en het gemak waarmee door de gemeente kapvergunningen worden afgegeven ook voor beschermwaardige bomen. De compenserende herbeplanting zal veelal pas over 50 jaar een gelijkwaardige boom opleveren.

Haarlemse Bomenridders
Stichting Haarlemse Bomenridders en omstreken denkt via het groenplatform van de gemeente mee om Haarlem zo groen mogelijk te houden. Zij geven informatie en advies aan de bewoners en de gemeenteraad. Onnodige bomenkap trachten zij met bezwaren en eventuele juridische procedures te voorkomen.

Haarlemse Bomenwachters
Haarlemse Bomenwachters zetten zich in voor boombehoud en meer en betere kwaliteit groen en bomen. Haarlem is nu de minst groene stad met, op twee na, de meeste inwoners per ha in Nederland. De gemeente Haarlem weet dat er heel weinig stadsgroen is en verleent veel te gemakkelijk kapvergunningen. 

Bomenstichting
Een groentoets, gebaseerd op de bomeneffectanalyse (BEA) van de Bomenstichting, is verplicht als uw kapaanvraag onderdeel is van een bouwproject,

Tuin van Haarlem
Deze stichting zet zich in voor natuur en openheid tussen stadsrand en Elswout. Het Westelijk Tuinbouwgebied wordt ook wel de ‘Tuin van Haarlem genoemd.

Vrienden Haarlemmerhout
De Haarlemmerhout is het oudste Rijksmonument van Nederland.
Op deze website geven de vrienden van de Haarlemmerhout veel informatie over dit stadsbos.

Ecoring Haarlem
Ecoring Haarlem is een stichting die met name bestaat uit tieners en jongvolwassenen. Om de sociale band te verstevigen en een structuur te geven, maken we onze activiteiten zinvol en praktisch. We hebben met elkaar gekozen voor een ecoproject. Een project om met buurtgenoten en gezellige mensen ons eigen voedsel te creëren en hiervan samen te genieten.

Houtmanpad
Als het aan de gemeente had gelegen, was het Houtmanpad in 2011 veranderd in een geasfalteerde fietsracebaan. Pieter Vonck heeft met zijn Stichting Behoud Houtmanpad e.o. zich hard gemaakt voor het behoud van dit historische stukje Haarlem. Eind 2013 heeft de gemeente daardoor haar plannen definitief van tafel moeten vegen.

Post-Cast
Beluister hier de interviews met de vertegenwoordigers van de verkiezingspartijen voor de gemeenteraadsverkiezingen Haarlem 2022. Met onder andere: Ron Dreijer namens CDA, Peter van Kessel namens VVD, Frans Smit namens OPHaarlem en Pieter Vonck namens LIJST 14 – Heel Haarlem Groen.

Platform-Buskruit
Haarlemse politieke partijen zijn een aantal vragen voorgelegd in zake de balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.
Lees hier wat de politieke standpunten van alle partijen zijn.

Haarlem Klem
Haarlem Klem is een burgerinitiatief om de impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en aangrenzende gemeenten te doorbreken. Centraal staat het mobiliteitsbeleid van Haarlem.

Metropoolregio Amsterdam
Is een samenwerkingsverband op het gebied van voorzieningen tussen 32 gemeenten in een wijde kring rond Amsterdam.

Ruimtelijke plannen
Op het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Stichting Rust bij de Kust
Een samenwerkingsverband van organisaties die de 280 dagen geluidsoverlast van het circuit Zandvoort wil terugbrengen.