Programma

Speerpunten & prioriteiten

Foto: Michele Trentelman

Groenbeleid

Behoud van het bestaande groen en ontwikkeling van nieuw groen in Haarlem staan bovenaan onze agenda. Het groenbeleid van de gemeente moet bij nieuwe ontwikkelingsplannen en bouwprojecten in de stad veel meer rekening houden met het beschermen van het bestaande groen en bomenkap dient beter gecompenseerd te worden..

Het groenbeleid dat de Haarlemse Bomenridders voor ogen hebben is onze leidraad.
Bij nieuwe ontwikkelingsplannen en bouwprojecten moet zorgvuldig bekeken worden hoe het bestaande groen ingepast kan worden in de plannen. Niet meer bouwen tot aan de rooilijn maar een brede strook vrijhouden voor struiken en bomen. Groen dat verdwijnt moet te allen tijde gecompenseerd worden. En niet alleen in aantallen maar ook kwalitatief.

Foto: Michele Trentelman

We kijken naar de totale bladmassa van alle bomen samen in de stad. Als bomen worden gekapt moet diezelfde bladmassa gecompenseerd worden. Dat kan door een grote boom met een grote boom te herplanten of eventueel met verschillende kleinere bomen. We zetten in op een hogere gemiddelde leeftijd van de bomen. Dat doen we door levensverlengende maatregelen toe te passen. Op die manier kan jaarlijks veel geld worden bespaard.

Groenbescherming

Bomen in (voor)tuinen krijgen dezelfde bescherming als gemeentelijke bomen. Als bomen moeten wijken i.v.m. werkzaamheden is verplanten altijd de eerste keus. Er wordt een veld geschikt gemaakt voor bomen die in dit bomendepot een paar jaar vertroeteld worden om later weer herplant te kunnen worden. Op deze manier behouden we de grotere bomen, naar Rotterdams voorbeeld.
De mogelijkheid om het complete groenbeheer weer onder te brengen bij de gemeente in plaats van uit te besteden aan Spaarnelanden moet onderzocht worden. De controle op het groenbeheer is momenteel volledig zoek en er gaat teveel fout.

Cultuur

Op cultureel gebied kan in Haarlem veel verbeterd worden. Er mag meer geld naar de culturele sector in het algemeen, zoals theater, toneel, film. Kwalitatief hoogwaardig entertainment mag meer steun krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Haarlem mag weer een echte jazzstad worden, bijvoorbeeld met een authentieke jazzclub. Belangrijk ook om het cultuuronderwijs meer ruimte te geven in het centrum van de stad. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Grootschalige evenementen die de stad meer kwaad doen dan goed (en op hoge kosten jagen) kunnen beter elders worden georganiseerd.

Het in stand houden van de oude stad met zijn culturele erfgoed, dat wat Haarlem zo aantrekkelijk maakt, zien wij als essentieel voor de beleving van de stad. Afbraak en verloedering moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
Hoogbouw in de stad moet boven de 5 verdiepingen in het oude centrum niet mogelijk zijn. Een Manhattan aan het Spaarne moet voorkomen worden, de menselijke maat moet voorop staan. De invloed van het ondemocratische platform Metropool Regio Amsterdam moet ingeperkt worden.

Infrastructuur

De infrastructuur is dringend aan verbetering toe. De toegankelijkheid van de stad staat op het spel. Met de geplande nieuwbouw in Haarlem Zuidwest dreigt een verkeersinfarct. De Randweg zou ondergronds aansluiting moeten vinden op de N205.

Knelpunten zoals in de Barrevoetestraat, het Verwulft en op uitgaande wegen moeten opgelost worden. Er is in de stad geen plaats voor commerciële beeldvervuilende deelscooters. Handhaving van fietsenoverlast en het aanbieden van gratis fietsparkeerplaatsen is een prioriteit.
Met het terugbrengen van de maximum snelheid to 30 km/u kunnen verkeerslichten verdwijnen.

Sociaal

Momenteel is een grote groep Haarlemmers de dupe van zeer onzorgvuldige uitvoering van de WMO. Haarlem moet een socialer gezicht krijgen, een plek waar iedereen gelukkig kan zijn. De sociaal zwakkeren verdienen ondersteuning, dat verhoogt het welzijn voor alle Haarlemmers.

Ondernemen

Het online winkelen neemt een grote vlucht, dat gaat ten koste van de ondernemers die het zwaar hebben. Lokale ondernemers verdienen dan ook de steun van de stad. Panden aanbieden met betaalbare huren zou ondernemers kunnen helpen. Het verdwijnen van winkelpanden biedt wel de mogelijkheid om meer te gaan wonen in het centrum van de stad, dit kan de gemeente stimuleren. Massatoerisme zoals in Amsterdam moet voorkomen worden. De stad moet leefbaar blijven voor de Haarlemmers.

Duurzaamheid

Verduurzamen is een prioriteit maar niet ten koste van alles. Haarlemmers met een kleine portemonnee moeten hier niet de dupe van worden. Duurzame dagdromen zijn mooi maar realiteitszin is belangrijk! Wegen de kosten op tegen de baten? Van het gas af is alleen zinvol met goede en betaalbare alternatieven voor de lange termijn. De stad en inwoners moeten hier niet onder lijden.

Stadslandbouw in samenwerking met de Stichting Ecoring heeft de toekomst. Het gebruik van lokale producten moet gestimuleerd worden. De groene zoom van Schalkwijk of het westelijk tuinbouwgebied lenen zich daar bijvoorbeeld goed voor en zijn op die manier ook blijvend beschermd. Deze groene rafelranden van de stad moeten onbebouwd blijven. Het zijn de groene zuurstofrijke longen van de stad.

Participatie

Participatie van burgers in een vroeg stadium van ontwikkelingsplannen is voor ons een topprioriteit, ook de communicatie hierover moet geoptimaliseerd worden. Alle Haarlemmers moeten de gelegenheid hebben/krijgen over hun eigen stad mee te beslissen. Niet alleen voor de bühne maar met werkelijke invloed. Een toegankelijk online platform moet alle plannen makkelijk bereikbaar maken met de mogelijkheid om daar ook commentaar op te leveren. De betrokkenheid van de Haarlemmers wordt daarmee vergroot en dat kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen.

Welzijn

Het welzijn en de gezondheid van de Haarlemmers wordt mede bepaald door de mogelijkheid tot bewegen. Een breed aanbod van sporten vinden wij van groot belang en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Minder draagkrachtigen moeten door middel van subsidies ook in staat worden gesteld te sporten. Uiteindelijk komt dit de hele samenleving ten goede.

Foto header: Michele Trentelman