LIJST 14 – Heel Haarlem Groen

Behoud van het bestaande groen en ontwikkeling van nieuw groen in Haarlem staan bovenaan onze agenda.

LIJST 14 | Heel Haarlem Groen komt op voor de belangen van het groen en de natuur in Haarlem en het welzijn van alle Haarlemmers.

Bij nieuwe ontwikkelingsplannen en bouwprojecten in de stad wordt amper rekening gehouden met het beschermen van het bestaande groen en bomenkap wordt slecht gecompenseerd.

Haarlem als woon- en leefstad is eigenlijk af. Het plan om onder druk van het ondemocratische platform MRA (Metropool Regio Amsterdam) 10.000 extra woningen te bouwen botst met de mogelijkheden van de stad. Deze nieuwbouw gaat ten koste van de toch al schaarse groene ruimtes.

Bepaal, Bescherm, Behoud

  • Haarlemse burgers moeten bij bestemmings- en bouwplannen zelf kunnen BEPALEN hoe zij hun groene en gezonde leefomgeving vorm willen geven.
  • Het authentieke karakter van de stad willen wij BESCHERMEN en in tact houden.
  • Het schaarse groen dat de stad nog rijk is moet volledig BEHOUDEN blijven.

LIJST 14 | Heel Haarlem Groen wil hier en nu in actie komen.
Wij staan voor actie, daadkracht, overleg en out of the box ideeën.
Wij zitten niet vastgeklonken aan dogmatische richtlijnen van de grote landelijke partijen.
Wij staan voor dualisme en voor volledige transparantie van bestuur. De gezondheid van de stad en de kwaliteit van leven staan voor ons voorop.
Wij kijken kritisch naar elke ontwikkeling: is dit wat de burger wil en behoefte aan heeft? LIJST 14 wil er zijn voor iedere Haarlemmer, rijk, arm, gepensioneerd, student of ondernemer, zonder het stempel van links, rechts, of elitair… Heel de stad!

Oh ja, en een gekozen burgemeester graag

Stem 16 maart 2022 op LIJST 14, stem voor het behoud van een groene en gezonde leefomgeving voor alle Haarlemmers.

LIJST 14 | Heel Haarlem Groen staat ook voor:

– Subsidies voor lage inkomens voor verduurzamen van woningen
Bij veel partijen ligt de focus op kostbare projecten die de stad moeten verduurzamen; dure   geothermieprojecten (aardwarmte) en hele wijken van het gas af. LIJST 14 wil éérst de woningen isoleren, zodat er minder energie verloren gaat. Het maakt het wonen ook comfortabeler en goedkoper. De gemeente moet met subsidies isolatie versneld mogelijk maken. In veel oude wijken is dat hard nodig. Subsidies dienen naar draagkracht over huishoudens verdeeld worden.

– Geen woningbouw in de Waarderpolder en de Groene Zoom
Lijst 14 is pertinent tegen woningbouw in de Waarderpolder en de Groene Zoom. De Waarderpolder is bedoeld als industriegebied en biedt werkgelegenheid voor de Haarlemmers. Als de Waarderpolder wordt volgebouwd zullen meer Haarlemmers moeten gaan forenzen naar werk buiten de stad. Haarlem is al filehoofdstad nummer 1, dus een toename van het verkeer moet te allen tijde voorkomen worden. Bovendien is wonen in deze polder onaangenaam vanwege geluidshinder en vervuiling door Schiphol en veel doorgaand verkeer.

De Groene Zoom geeft zuurstof aan de stad, en is van oudsher bedoeld als groene buffer rondom de stad. Hier moet plaats blijven voor stadstuinbouw, natuur en recreatie.

– Betaald parkeren: alleen onder voorwaarden
De gemeente Haarlem gebruikt de auto als melkkoe en zet in op betaald parkeren in de stad en in de woonwijken. Veel Haarlemmers zijn afhankelijk van hun auto voor woon-werkverkeer. Betaald parkeren moet daarom zorgvuldig worden ingezet, bij voorkeur met instemming van wijkbewoners. LIJST 14 is bovendien voor verbetering van het openbaar vervoer, het liefst gratis. Dat zien wij als een positieve stimulans om autogebruik te verminderen.

– Geen geld voor extern onderzoek naar fietsveiligheid in de stad
Op een aantal locaties is de fietsveiligheid in het geding. Externe onderzoeken naar een goede oplossing kosten veel geld. Een betrokken wethouder en een verkeersdeskundige kunnen in samenwerking met de wijkraden snel tot veilige oplossingen komen. Zo is een railing langs het fietspad van de Leidsevaart een eerste prioriteit. Just do it!

– Extraatje voor zorgmedewerkers: maar niet vanuit gemeente
Zorgmedewerkers verdienen absoluut een extraatje, maar dat is geen taak van de gemeente Haarlem. Dat zou ongelijkheid creeëren tussen de verschillende gemeentes. De gemeente zou wel kunnen kijken of zorgmedewerkers en -vrijwilligers op andere wijze beloond kunnen worden. Bijvoorbeeld een gratis Haarlem Pas.

– Haarlem kan meer doen voor de door corona getroffen horeca- en cultuursector in de stad
De uitvoering van de coronasteunmaatregelen ligt bij de gemeente. Die moet hier ruimhartig medewerking aan verlenen. Nieuwe ondernemers lopen door de regelgeving (pas steun bij 30% minder inkomsten dan vorig jaar) veel subsidie mis. De cultuursector staat op instorten en moet waar mogelijk gesteund worden!

– Geen vuurwerk
Vuurwerk is een enorme belasting voor het milieu en een traumatische ervaring voor veel dieren. Vuurwerk berokkent leed door ondeskundig gebruik. Vuurwerkschade en ongevallen kosten de samenleving veel geld en belasten de zorg. LIJST 14 is op termijn voor een permanent vuurwerkverbod en ziet na een overgangsfase liever centrale vuurwerkshows of alternatieve evenementen.

– Gekozen burgemeester
Haarlemmers verdienen een burgemeester die bij hen past: modern, open minded, transparant, begripvol, verbindend, en met een hart voor groen. Zij moeten zelf die keuze kunnen maken.

Zie verder onder programma.

LIJST 14 bestaat uit:

Pieter Vonck is Haarlemmer in hart en nieren. Hij heeft zijn sporen verdiend met zijn actie om het Houtmanpad te vrijwaren van asfaltering. Een strijd die hij met zijn stichting voerde tot aan de Raad van State, waarbij de stichting als winnaar uit de strijd kwam. Ook de dreigende kap van 88 bomen op de Westergracht kon hij samen met de Haarlemse Bomenridders voorkomen.

 

Michelle Trentelman is geboren in Toronto, een wereldburger en een zeer betrokken Haarlemse, groot dierenliefhebster en de drijvende kracht achter de actie die een megalomaan evenement op het landgoed Elswout heeft kunnen voorkomen.